Takım Çelikleri

     Soğuk İş Takım Çeliği

     Karbon miktarı %0,3 – %2,5 arasında değişen, alaşım elementi olarak da karbür oluşturucu krom, vanadyum, molibden ve volframın yanı sıra nikel ve mangan da bulunduran takım çeliklerine soğuk iş takım çelikleri denir. Yüksek başlangıç sertliklerine sahiptir ve bu sertlik 200°C’yi aştığında hızlı bir şekilde düşmektedir. Bu nedenle işlem yaklaşık 200°C ve altındaki sıcaklıklarda çalışan iş parçalarının talaşlı ve talaşsız şekil verme işlemlerinde kullanılmaktadır. Soğuk İş Takım Çeliklerinde Beklenen Özellikler; Yüksek basma dayanımı, yüksek sertlik, yüksek çekme dayanımı ve yüksek aşınma dayanımıdır.

     Sıcak İş Takım Çeliği

     Demir ve demir dışı malzemelerin yüksek sıcaklık koşullarında (300-600°C) enjeksiyon, ekstrüzyon, dövme, kesme gibi muhtelif yöntemlerle şekillendirilmesini sağlayan alaşımlı takım çeliği grubudur. Metal bazlı ham maddelerin, yüksek sıcaklıkta şekillendirilmesi işleminde kullanılan sıcak iş takım çelikleri günümüz imalat ve kalıp sektörünün kayda değer kullanım sahasına sahip bir çelik grubudur. Sıcak İş Takım Çeliklerinde Beklenen Özellikler; Yüksek temperleme direnci, yüksek sıcaklık mukavemeti, termal şoklara dayanma, iyi işlenebilirlik, sıcak aşınma direncidir.

     Plastik Kalıp Çeliği

     Her türlü plastik ham maddenin muhtelif yöntemlerle şekillendirilmesi amaçlı üretilmiş, aşındırıcı plastiklere karşı dayanıklı, çok yüksek baskı adedi ve yüksek parlatılabilirlik imkanı sunabilen alaşımlı takım çeliği grubudur. Birçok plastik ham madde esaslı
ürünün baskı altına alınarak kullanılmasının yanı sıra, bazı metal enjeksiyon kalıplarının kalıp hamillerinde de kullanılmaktadır. Plastik Kalıp Çeliklerinde Beklenen Özellikler; Temiz ve homojen mikro yapı, yüksek aşınma dayanımı, çalışma esnasındaki plastik
hammaddenin yüksek basıncına dayanım, yüksek korozyon direnci, yüksek sertlikle kolaylıkla işlenebilirlik, çok iyi parlatılabilirliktir.

     Yüksek Hız Takım Çeliği

     Yüksek hız takım çelikleri, yüksek kesme hızlarında dahi talaş kaldırabilme özelliğine sahip, yüksek sıcaklıkta sertliğini büyük oranda ve uzun süre koruyabilen malzemelerdir. Bu özelliklerin kazanılması için uygun oranlarda alaşım elementlerinin ilavesi ve
uygun ısıl işlem şartlarının sağlanması gereklidir. Yüksek Hız Takım Çeliklerinde Beklenen Özellikler; Temiz ve homojen mikro yapı, ısıl işlem ile kazanılacak yüksek sertlik, yüksek tokluk, çok yüksek aşınma dayanımı, yüksek kesme hızlarına ulaşıldığından yüksek sıcaklıklara karşı dayanım, tel erozyonda kesim, kaynak, PVD ve CVD kaplamaya uygunluk olarak sıralanabilir.

×