Otomat Çelikleri

     Otomat Çelikleri küçük-kırılgan talaş oluşumu ve işlenebilirlik istenen çeliklerdir. Bu çelikler düşük ve orta seviyede karbon içerirler (%0.10-0.60). En büyük özellikleri diğer çeliklere göre yüksek oranda kükürt (%0.15-0.40) ve fosfor (0.06-0.10) içermeleridir. Bu çelikler tolerans aralıklarının dar olduğu, iyi yüzey kalitesi ve kolay işlenebilirlik istenen parçaların üretimlerinde kullanılırlar.

×